Stor vandsalamander bremser ikke nybyggeri i Middelfart

Sidste weekend blev tre store vandsalamandere fundet nær et højhusbyggeri i Strib. Fundet af de fredede dyr stopper dog ikke byggeriet.

På en byggeplads i Strib har medlemmer af en aktionsgruppe kaldet “Vi vil ikke have højhuse i Strib” fundet tre store vandsalamandere. Derfor mener medlemmerne, at højhusbyggeriet skal standses omgående.

Det mener Middelfart Kommune dog ikke. Det skriver Fyens Stiftstidende

I et brev til gruppens advokat Louise Faber, som avisen er i besiddelse af, afviser kommunens biolog Jakob Pedersen, at fundet af den truede dyreart får betydning for byggeriet.

- De to søer på grunden bevares, dermed bevares også levestederne for eventuelle store vandsalamandere og andre sjældne padder, der måtte være på grunden. Og jeg oplevede heller ikke nogle gamle træer, som kunne være levested for flagermus. Det samme var jo også tilfældet for konsulentvirksomheden Sweco, som i sommer har undersøgt grunden for bygherre, siger Jakob Pedersen til avisen.

Et lille dyr med stor magt

Den store vandsalamander er et såkaldt bilag-IV dyr, som af EU er vurderet som særligt sårbar og truet - og den kan derfor potentielt bremse store byggerier.

I forbindelse med byggeprojektet i Strib undersøgte rådgivningsvirksomheden Sweco i juni området blandt andet for de såkaldte bilag-IV-arter.

I den udarbejdede rapport på baggrund af undersøgelsen står, at der ikke blev fundet hverken larver eller fuldtvoksne padder i området, der derfor blev vurderet uegnet levested for stor vandsalamander og øvrige bilag-IV padder. 

Stor vandsalamander