Odense kan blive ændret for altid: Her er de mulige scenarier for fremtidens trafik i byen

Onsdag skal politikerne til forhandlingsbordet om et fremtidigt grønnere Odense. Der er flere mulige scenarier i spil for trafikken og bybilledet. Få et overblik over nogle af dem her.

Odense kan være tæt på at blive lavet om for altid. 

Lukkede kvarterer, færre parkeringspladser og kraftigt nedsat fart på vejene.

Det kan være scenariet for odenseanernes fremtidige færden i bybilledet. I hvert fald når de er i bil. 

Onsdag sætter politikerne sig for alvor til forhandlingsbordet om en grøn mobilitetsplan, der skal indfri kommunens ambitiøse klimamål. Bliver de ikke færdige onsdag, fortsætter de torsdag - og så fremdeles. 

Odense Kommune har nemlig som ambition at være klimaneutral senest i 2030 og reducere 502.000 ton CO2 årligt. Heraf skal 107.000 ton komme fra trafikken. Tilbage i marts blev tre bud på et grønnere Odense derfor præsenteret som led i mobilitetsplanen.

Det kan blive en plan, der kan komme til at ændre Odense som by. 

Det er dog stadig uvist, præcist hvilke konkrete tiltag som politikerne ender med at beslutte. Men det vil komme til at kræve store forandringer i bybilledet og borgernes generelle færden i Odense.

Men særligt de odenseanske bilister kommer til at stå for skud i klimaets navn, mens cyklister og offentlig transport forventeligt kommer foran i køen. 

Lavere hastighed for biler

Hastigheden bliver muligvis sat markant ned i bymidten for bilisterne.

Her anbefales områder med zoner, hvor hastigheden sættes ned til 30 kilometer i timen. Det skal særligt ske i bymidten. 

Et forslag lyder, at hastigheden skal være 20 kilometer i timen i byens centrum, altså inden for Ring 1, mens den skal være 30 kilometer inden for Ring 2. 

Den lavere hastighed skal særligt finde sted i kommunens to i forvejen definerede byringe, de såkaldte ring 1 og 2.

107.000 ton CO2-aftryk skal reduceres årligt fra biltrafikken, og det skal ske via store transportændringer i byen, lyder det.
107.000 ton CO2-aftryk skal reduceres årligt fra biltrafikken, og det skal ske via store transportændringer i byen, lyder det.
Foto: TV 2 Fyn

Højere p-takster og færre parkeringspladser i centrum 

Odenses i alt 17.000 parkeringspladser skal også reduceres betragteligt. Det gælder eksempelvis gadeparkeringen på Asylgade nær Nørregade i hjertet af centrum, hvor der er cirka 30 pladser til handlende i byen. 

Flere af gadeparkeringerne skal, ifølge et af de tre forslag, indrettes til nye byrum såsom boliger, opholdssteder og grønne områder. 

Byens gadeparkering skal derfor reduceres med op til 50 procent, så parkeringen foregår i p-huse og p-kældre. Derudover skal det være dyrere at have sin bil parkeret inde i bymidten i forhold til nu.

Dog vil elbilsejerne derimod kunne se frem til en række fordele i den forbindelse.

Dog vil elbilsejerne derimod kunne se frem til en række fordele i form af lavere p-takster og bedre parkeringsforhold.
Dog vil elbilsejerne derimod kunne se frem til en række fordele i form af lavere p-takster og bedre parkeringsforhold.
Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Cykler, gåben og busser skal prioriteres

Gang, cykel og kollektiv trafik skal prioriteres over biltrafikken, lyder det i optakten til mobilitetsplanen.

For at mindske biltrafikken i Odense i fremtiden vil man blandt andet gøre det nemmere at pendle til og fra Odense uden at eje en bil. Her vil man eksempelvis gøre udvalgte gader forbeholdt cykler, busser og elbiler. Et forslag er også en økonomisk belønning til borgerne for en mere grøn adfærd i dagligdagen.

Derfor skal der være flere busafgange og vejbaner kun forbeholdt busser for at skabe mere effektiv offentlig transport, lyder et forslag. 

Særlig ideen om at anlægge busbaner fire steder i byen er der dyb uenighed om blandt byrådspolitikerne.

Arkivfoto.
Arkivfoto.
Foto: Julie Lapp

Lukkede og bilfrie kvarterer

Et muligt scenarie kan være at lukke en række veje rundt i Odense. Her lyder forslaget blandt andet lukke Sønder Boulevard, hvor mange bilister til daglig passerer. Også Skibhusvej i Odense centrum er i spil. 

Skibhuskvarteret skal frem mod 2030 eksempelvis fredeliggøres ved at fjerne gennemgående trafik på særligt Skibhusvej for at mindske trafikken i området, lyder det.

Et forslag blandt en af de tre rådgivere er heriblandt at opsætte flere vejbump og sociale mødesteder i Skibhuskvarteret. Derudover skal der til gengæld implementeres langt mere offentlig transport i området.

Disse bilfrie og bæredygtige kvarterer skal skabe bedre og flere indkøbsmuligheder, skoler, børnehaver og fritidsmuligheder. Det skal reducere behovet for at snuppe bilen for at få den travle hverdag til at fungere.

Nulemissionszoner har også været i spil i bymidten og andre steder i kommunen, hvilket vil betyde, at benzin- og dieselbiler ikke må køre i disse zoner. 

Et muligt scenarie kan være at lukke en række veje rundt i Odense. Her lyder forslaget blandt andet at lukke Sønder Boulevard, hvor mange bilister til daglig passerer.
Et muligt scenarie kan være at lukke en række veje rundt i Odense. Her lyder forslaget blandt andet at lukke Sønder Boulevard, hvor mange bilister til daglig passerer.
Foto: Niels Anton Gyde

Inddel byen i zoner

Politikerne skal også diskutere, om Odense skal deles op i trafikzoner, så bilister ikke kan køre på tværs af bymidten. Inspirationen er blandt andet hentet hos den belgiske by Gent.

Der er tale om et forslag på i alt seks til syv zoner, hvor hovedveje fører ind til bymidten. Der vil i så fald stadig være mulighed for at køre ind til byen i modsætning til eventuelle bilfrie kvarterer og zoner. Men det er ikke muligt at køre på tværs af zonerne. 

Med den nye mobilitetsplan i Odense kan nogle køreture derfor risikere at blive markant længere, hvis der bliver etableret såkaldte trafikøer. 

Eksempelvis kommer en køretur fra Kragsbjergvej i centrum til Odense Havn til at gå fra seks til 18 kilometer.

Oversigt

    Oversigt