Pesticider i drikkevandet: Odense vil forbyde sprøjtegift nær boringer

Der er blevet fundet pesticidrester i 63 procent af indberettede analyser fra drikkevandsboringer i Danmark. I Odense vil man nu forbyde brugen af pesticider nær grundvandsboringerne.

I årets første otte måneder er der fundet pesticidrester i 63,1 procent af de 1355 indberettede analyser fra aktive drikkevandsboringer i Danmark.

I 14 procent af prøverne er grænseværdierne overskredet.

I Odense Kommune har man også fundet pesticider i grundvandet, og i cirka en tredjedel af alle boringer, har de påvist værdier, der ligger over grænseværdien. 

Et problem, der ikke bliver løst lige med det samme, ifølge projektchef i VandCenter Syd, Troels Kærgaard Bjerre.

- De problemer, vi har nu, dem vil vi også have de næste mange år. Så det er blevet et vilkår for os som vandforsyning at skulle håndtere forurenet grundvand med pesticider, siger Troels Kærgaard Bjerre til TV 2 Fyn.

Sprøjteophør i Odense

For at sikre rent drikkevand i fremtiden, har politikerne i By- og kulturudvalget i Odense Kommune netop indstillet til et forbud mod at sprøjte med pesticider i de "boringsnære beskyttelsesområder". Indstillingen skal formelt godkendes af Odense Byråd. 

 

For VandCenter Syd betyder det, at der nu bliver sat ekstra skub i at gennemføre tiltag, som skal beskytte grundvandet.

- Vi har sat et forsøg i gang, hvor vi behandler vandet fra en af de boringer, som er rigtig hårdt ramt af forurening med pesticider. I første omgang er det som en afværgeforanstaltning, hvor det ikke bliver ledt til drikkevandsproduktionen, men ud i de vandløb, når de er blevet renset, siger Troels Kærgaard Bjerre. 

Hvis det på sigt skal være muligt at bruge det rensede vand som drikkevand, vil det kræve en tilladelse fra Odense Kommune.

Rekordår

I hele 2020 blev der fundet pesticidrester i 51,8 procent af målingerne. I 2016 var tallet 25,2 procent.

Danmarks Naturfredningsforening mener, at 2021 kan blive et rekordår for fund af pesticider i drikkevandet.

Grunden til, at der i disse år findes en del flere pesticidrester i det danske drikkevand, er, at man i de seneste år er begyndt at analysere en række nye stoffer.

- Man har anerkendt, at man har undervurderet problemet, og man har erkendt, at man skal undersøge for flere stoffer. Vi kan se, at problemet er langt større, end vi troede, siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident Danmarks Naturfredningsforening.

Oversigt

    Oversigt