Ambulanceredder: Det kan ikke undgås, at man tænker tilbage på de kaotiske tilstande, der var under Bios

Sydfynsk tillandsmand frygter at kollegerne i Ambulance Syd vil forsvinde på grund af arbejdspres.

Tillidsrepræsentanten for de 80 reddere hos Ambulance Syd, der er ansat i det sydfynske område, er ikke i tvivl om, hvad han mener om situationen i det regionale ambulanceberedskab:

- Det er helt klart et svigt.

Udover sit tillidshverv er Kent Tønner ambulanceredder og frygter, at han vil miste kolleger både på kort og lang sigt.

- Jeg frygter, at der er mange, der bryder sammen og folk der forlader faget. Hvor pokker vil det bære hen, spørger han.

TV 2 Fyn har den seneste uges tid afdækket, at vagtplaner ikke hænger sammen og reddere har lange vagter uden nødvendige pauser.

Situationen er opstået i kølvandet på, at landet har nærmet sig en normalitet efter coronapandemien.

Det er Præhospitaludvalget i Region Syddanmark, som ansvaret for, at Ambulance Syd kan løse opgaven. Derfor undrer det Kent Tønner, at udvalgsmedlem Ida Damborg (SF) siger, at hun ikke kendte til problemer med manglende reddere før TV 2 Fyn henvendte sig.

- Jeg står meget undrende overfor meldingerne fra det præhospitale udvalg. De er orienteret, og det kan derfor ikke komme bag på dem, siger Kent Tønner.

For Kent Tønner giver det bange anelser om tiden under Bios, som drev ambulanceberedskabet i Region Syddanmark i et års tid.

- Det kan ikke undgås, at man begynder at tænke tilbage på de kaostiske tilstande der var i det år Bios nåede at køre, og hvor der var massiv mandskabsmangel. Præcis som nu, siger han.

Ved du noget?

Ambulance Syd har 20 ubesatte stillinger og 11 langtidsygemeldte ud af en arbejdsstyrke på 650 reddere.

Det betyder, at det ikke er usædvanligt, at der dagligt er mellem seks og ti ubesatte vagter eller akutte sygemeldinger, som kolleger må dække ind med overarbejde.

Får ikke den nødvendige hvile

Kent Tønner fortæller, at han og kollegerne på 24-timers vagter ikke får den nødvendig hvile. Under normale omstændigheder er en redder effektiv i 12 af vagtens 24 timer.

- I rigtig lang tid har vi været udfordret på, at arbejdspresset på døgnvagten er alt for hård.

- Jeg kan jo se på mine kolleger, at de er presset. De er oppe flere gange i løbet af natten, og får ikke hvilet, forklarer Kent Tønner og tilføjer:

- Derudover er det ikke unormalt at madpakken først åbnes sidst på eftermiddagen eller aftenen. Der har kollegerne altså været igang over otte timer.

Pres på vagtcentralen

Et af de helt store problemer i øjeblikket er, at presset på vagtcentralen og akutnummer 112 er steget de seneste måneder.

Desuden viser tal fra Region Syddanmark, at antallet af såkaldte mistede opkald hos regionens vagtcentral er steget med hele 340 procent fra januar til 1. oktober i år.

De mistede opkald opstår, når der er så travlt på vagtcentralen, at man ikke når at tale med borgeren der ringer. For en sikkerheds skyld sendes derfor en ambulance med udrykning - selvom man ikke ved, om borgeren har akut brug for hjælp.

- Var det virkelig kun akutte kørsler ville vi ikke være belastet, konstaterer Kent Tønner.

Han mener, at et nyt forskningsprojekt fra Århus Universitet kan være en del af løsningen.

I forskningsprojektet blev borgere bedt om at vurdere om situationen var akut, når de ringede efter hjælp. Var situationen alvorlig skulle borgeren trykke på en såkaldt akutknap, angivet som et nummer på telefonen.

Her var det kun fem til ti procent af borgerne, der udnyttede akutknappen.

- Sådan en akutknap kunne være en del af løsningen. Så undgik vi at køre ud til alle de "fejlture".

- Man kunne så også visitere bedre. Og sende den rigtige bil ud til den enkelte opgave, siger Kent Tønner.

Han foreslår også, at der tages hul på, at få uddannet nogle flere ST-redder (reddere som kører sygetransport), og at man opgraderer kompetencerne hos ST-redderne, så de kan foretage et niveau af behandling under kørslen.

I dag kører ambulanceredderne i Ambulance Syd ofte almindelig sygetransport og ture, som en almindelig taxa kunne køre.

Situationen har endnu ikke fået Præhospitaludvalget til, at slå det blå blink til.

Det nærmeste man kommer en tilstand af udrykning fra Regionshuset på Damhaven 12 i Vejle er en invitation fra regionsrådets socialdemokratiske medlemmer. Her vil man gerne have et såkaldt dialogmøde på plads inden regionsrådsvalget den 16. november.

- Vi har intet hørt i vores TR-gruppe (ti i alt inklusiv fællestillidmanden, red.). Vi har kun læst om det i pressen, siger Kent Tønner om socialdemokraternes invitation.